Symposia Chairs

S1. Laser Technology

Dingyuan Tang

Shenzhen Technology University, China

Guoqiang Xie

Shanghai Jiao Tong University, China

Rich Mildren

Macquarie University, Australia

Chen Yung-Fu

Yang Ming Chiao Tung University, China

S2. Optical Communication and Networks

Lei Deng

Huazhong University of Science and Technology, China

Xiaodan Pang

KTH Royal Institute of Technology, Sweden

Junwen Zhang

Fudan University, China

Jianping Li

Guangdong University of Technology, China

Qi Yang

Huazhong University of Science and Technology, China

Xijia Zheng

Google LLC, Sunnyvale, CA, USA

S3. Near-infrared, Mid-infrared and Far-infrared Technologies and Applications

Longqing Cong
Southern University of Science and Technology, China
Guixin Li
Southern University of Science and Technology, China
Guoxing Zheng
Wuhan University, China
Yuanmu Yang
Tsinghua University, China
Guangwei Hu
Nanyang Technological University, Singapore
Xinxing Zhou
Hunan Normal University, China

S4. Quantum Optics and Information

Ming Ding

Beihang University, China

Qiang Zhou

University of Electronic Science and Technology of China, China

Yong-Chun Liu

Tsinghua University, China

Xuejian Wu

Rutgers University-Newark, USA

S5. Fiber-Based Technologies and Applications

Xia Yu

Beihang University, China

Yuwen Qin

Guangdong University of Technology, China

Lei Wei

Nanyang Technological University, Singapore

Youngjoo Chung

Gwangju Institute of Science and Technology, South Korea

S6. Optoelectronic Devices and Applications

Ke Xu

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

Hongwei Chen

Tsinghua University, China

Yu Yu

Huazhong University of Science and Technology, China

Xuhan Guo

Shanghai Jiao Tong University, China

S7. Biophotonics and Optical Biomedicine

Gina, Jinna Chen

Southern University of Science and Technology, China

Linbo Liu

Nanyang Technological University, Singapore

Junle Qu

Shenzhen University, China

Haoyun Wei

Tsinghua University, China

Guanghui Wang

Nanjing University,China

S8. Data Center Optical Interconnects and Networks

Qunbi Zhuge

Shanghai Jiao Tong University, China

Yongli Zhao

University of Posts and Telecommunications, China

Jianqiang Li

Kuaishou Technology, China

Minggang Chen

Tencent, China

Xian Zhou

University of Science and Technology Beijing, China

S9. Silicon Photonics

Mingbin Yu

Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, China

Zeng Li

Huawei Technologies CO.,LTD., China

Xiao Xi

National Information Optoelectronics Innovation Center, CICT, China

Di Liang

Hewlett Packard Labs, USA

S10. Computational Imaging

Fucai Zhang

Southern University of Science and Technology, China

Chao Zuo

Nanjing University of Science and Technology, China

Liangcai Cao

Tsinghua University, China